SẢN PHẢM PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - Array

SẢN PHẢM PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - Array

SẢN PHẢM PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - Array

SẢN PHẢM PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - Array

SẢN PHẢM PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - Array
SẢN PHẢM PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - Array
Tư vấn hỗ trợ :0975 701 357
Banner

SẢN PHẢM PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Dräger PARAT® 5500

Dräger PARAT® 5500

Mũ trùm thoát hiểm chống cháy Dräger PARAT® 5500 được phát triển phù hợp với người dùng - luôn tập trung vào việc giúp thoát hiểm nhanh nhất có thể. Tối ưu vận hành và thoải mái khi đội, lớp vỏ chắc chắn và bộ lọc CO P2 đã được thử nghiệm giúp bảo vệ chống khí, hơi và hạt tạp chất độc hại trong đám cháy ít nhất là trong 15 phút khi thoát hiểm.