COAL THERMAL OIL BOILER - Cơ khí MPT | mptmeco.com

COAL THERMAL OIL BOILER - Cơ khí MPT | mptmeco.com

COAL THERMAL OIL BOILER - Cơ khí MPT | mptmeco.com

COAL THERMAL OIL BOILER - Cơ khí MPT | mptmeco.com

COAL THERMAL OIL BOILER - Cơ khí MPT | mptmeco.com
COAL THERMAL OIL BOILER - Cơ khí MPT | mptmeco.com
Tư vấn hỗ trợ :0975 701 357
Banner
Chi tiết sản phẩm

COAL THERMAL OIL BOILER

Mô tả
Công suất : 2.5 MW - 7 MW Nhiệt độ làm dầu làm việc : đến 300 oC Nhiên liệu đốt : Biomass , Than cám .
Thêm vào giỏ

Sản phẩm cùng loại

VERTICAL THERMAL OIL BOILER

VERTICAL THERMAL OIL BOILER

Công suất : 0.5MW - 3.5 MW
Nhiệt độ dầu làm việc : đến 300 oC
Nhiên Liệu : Biomass ( Củi băm, trấu, than cám, mùn cưa, bả điều , . . . .)