THERMAL OIL BOILER - Array

THERMAL OIL BOILER - Array

THERMAL OIL BOILER - Array

THERMAL OIL BOILER - Array

THERMAL OIL BOILER - Array
THERMAL OIL BOILER - Array
Tư vấn hỗ trợ :0975 701 357
Banner

THERMAL OIL BOILER

COAL THERMAL OIL BOILER

COAL THERMAL OIL BOILER

Công suất : 2.5 MW - 7 MW
Nhiệt độ làm dầu làm việc : đến 300 oC
Nhiên liệu đốt : Biomass , Than cám .
VERTICAL THERMAL OIL BOILER

VERTICAL THERMAL OIL BOILER

Công suất : 0.5MW - 3.5 MW
Nhiệt độ dầu làm việc : đến 300 oC
Nhiên Liệu : Biomass ( Củi băm, trấu, than cám, mùn cưa, bả điều , . . . .)