Ống có cánh - Cơ khí MPT | mptmeco.com

Contact: 0975 701 357

Email: mptmeco@gmail.com

Chi tiết sản phẩm
EXTRUDE FIN TUBE
  • Lượt xem:
    351
Ống đúc SCH40 DN20, DN25.

Cánh nhôm đúc nguên khối chiêu cao cánh 9-12mm, bước cánh 3mm.

Môi chất làm việc : Nước - Hơi nước - Dầu truyền nhiệt . . .

Áp suất làm việc : 0 - 2 Mpa

Nhiệt độ làm việc :0 - 350 oC


Ống đúc SCH40  DN20, DN25.

Cánh nhôm đúc nguên khối chiêu cao cánh 9-12mm, bước cánh 3mm.

Môi chất làm việc : Nước - Hơi nước - Dầu truyền nhiệt . . .

Áp suất làm việc : 0 - 2 Mpa

Nhiệt độ làm việc :0 - 350 oC

ống trao đổi nhiệt cánh nhôm
Ống cánh nhôm

 

Sản phẩm khác
Copyright 2020 @ MPT company All rights reserved. Design by Nina
Factory Office
1
icon_zalod
images