THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT - calorifer - Steam air heat exchanger - Cơ khí MPT | mptmeco.com

Contact: 0975 701 357

Email: mptmeco@gmail.com

Chi tiết sản phẩm
THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT - CALORIFER
  • Lượt xem:
    1042
Ứng dụng sản phẩm ống trao đổi nhiệt có cánh tạo nên thiết bị trao đổi nhiệt dạng tổ hợp ống có cánh. Sản phẩm được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống như :


Ứng dụng sản phẩm ống trao đổi nhiệt có cánh tạo nên thiết bị trao đổi nhiệt dạng tổ hợp ống có cánh. Sản phẩm được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống như :

- Hệ thống gia nhiệt gió, gia nhiệt nước.

- Thiết bị ngưng tụ, thiết bị giải nhiệt nước.

- Thiết bị gia thiệt cho hệ thống sấy. . . .

- Thiết bị có thể làm việc liên tục với nhiệt độ cao lên đến 300oC, áp suất làm việc đến 20 bar.

Sản phẩm khác
Copyright 2020 @ MPT company All rights reserved. Design by Nina
Factory Office
1
icon_zalod
images